جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دریا دخترونه پرنده خوشگل

پروفایل دریا دخترونه پرنده خوشگل:

از ابتدایی‌ترین مراحلِ عاقل شدن، اینه که بفهمی از هر عاملی که آرامشتو به‌هم میزنه، باید دوری کنی.
فرقی نمیکنه چقدر از رابطه‌تون گذشته یا با اون فرد چه نسبتی داری،
رسالتِ بعضی از آدما حذف شدنه؛ رهاش کن 🍃