جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترونه زمستون برف پرنده

پروفایل دخترونه زمستون برف پرنده:

یه زمانی فکر می کردم
بدترین چیز تو دنیا تنها موندنه
اما اینطور نیست!
بدترین چیز اینه که با آدمهایی باشی
که به تو احساس تنها بودن میدن🤍🫧