جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترانه مود تنهایی غمگین

پروفایل دخترانه مود تنهایی غمگین:

‏افسردگی همیشه غم عمیق نیست، یه‌وقتایی اینجوریه که بی‌تفاوت میشی و حوصله‌ی هیچ تغییر و اتفاق جدیدی رو نداری؛ و این روند روزها تکرار میشه.