جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترانه مود خاص جدید تنهایی

پروفایل دخترانه مود خاص جدید تنهایی:

یه وقتایی خبری از دفعه‌ی دیگه‌ نیست،
خبری از شانس دوم نیست،
خبری از مهلت نیست.
گاهی اوقات بحث سر الان یا هرگزه!
اوضاع دست‌خوش تغییر می‌شه؛
آدم‌ها میرن و میان؛
زندگی برای هیچکی توقف نمی‌کنه . . .☁️🧸🪄

مشابه: