جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته حرف حق غمگین دپ مود.

عکس نوشته حرف حق غمگین دپ مود.:

از ته دل نیاز دارم به یکی که باهم کلی گوه کاری انجام بدیم و از خستگی پاره بشیم و شبش تو بغل هم ولو بشیم و بخوابیم، فرداشم هیچی یادمون نباشه.

مشابه: