جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته حرف حق غمگین دپ مود..

عکس نوشته حرف حق غمگین دپ مود..:

یه جایی تو رابطه هست که دیگه نه مثل اولاشه نه شبیه به آخراش، یه چیز لنگ در هواست. مثل یه اسب زیبا که گوشه اصطبل کثیف در حال احتضار افتاده و منتظر شلیکه، باید خلاصش کنی.

مشابه: