جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته حرف حق غمگین دپ مود‌‌

عکس نوشته حرف حق غمگین دپ مود‌‌:

یعنی تو این دنیایِ بزرگی یه بغل از کسی که دوسش داریم سهم ما نبود؟

مشابه: