جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته سیاه و سفید غمگین دپ مود.

عکس نوشته سیاه و سفید غمگین دپ مود.:

من هیچ‌جا تو زندگیم پشیمون نشدم جز
اونجایی که تهش به طرف گفتم: حیف وقتی
که واسه تو گذاشتم اون لحظه عمیقا
پشیمون بودم میدونی چرا؟ چون میتونستم
بشینم کتاب بخونم، بستنی بخورم، واسه
خودم قهوه درست کنم، فصل جدید سریالمو
ببینم، ولی وقتمو دو دستی دادم به طرف
گفتم بیا عزیزم مال تو، خرابش کن..

مشابه: