جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته سیاه و سفید غمگین دپ حرف حق

عکس نوشته سیاه و سفید غمگین دپ حرف حق:

سر بیگناه بالای دار رفت..
دل به دل راه نداشت..
چاقو دسته خود را برید..
محبت خارها را گل نکرد..
بار کج به منزل رسید..
ماه پشت ابر ماند..
اتفاقا پول هم خوشبختی آورد..
این است دنیای ما..!

مشابه: