جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه تنهایی غمگین مود.

پروفایل پسرانه تنهایی غمگین مود.:

مجتبی شکوری میگه:
" عیبی نداره اگه حالت خوش نیست "
بعضی دردها و رنجهارو نمیشه حل کرد،
باید به دوش کشید ، باید تحمل کرد..