جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل لاطوری سیاه سفید غمگین.

پروفایل لاطوری سیاه سفید غمگین.:

رنج نباید تورو غمگین کنه، این همونجاییه که
اکثر مردم اشتباه می‌کنن. رنج قراره تورو بیدار
کنه. چون انسان زمانی بیدار می‌شه که زخمی
بشه. قراره تورو آگاه کنه به این که چیزی درون
تو نیاز به تغییر داره. رنجت رو تحمل نکن،
درکش کن. این فرصتیه که طبیعت بهت داده
تا بیدار بشی. اگه حس می‌کنی توی مکان
تاریکی مدفون شدی و فقط درد می‌کشی،
بدون که تو یه بذر کاشته شده هستی.

مشابه: