جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته حرف حق زندگی رفت بازگشت

عکس نوشته حرف حق زندگی رفت بازگشت:

شاید یه وقتایی شاد باشم
چند ساعت یا چند روز
ولی در کل آدم غمگینی‌ام
انگار غم تو کل وجودم ته‌نشین شده..

مشابه: