جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترانه مود تنهایی دپ غمگین

پروفایل دخترانه مود تنهایی دپ غمگین:

امشب تو خیابون بودم یکی آهنگ تقدیر شادمهر رو گذاشته بود و صداشو خیلی زیاد کرده بود، احساس میکردم همه ی آدمای توی اون خیابون غرورشون به ی مو بنده و چیزی نمونده که بزنن زیر گریه :)