جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترانه مود تنهایی خاص

پروفایل دخترانه مود تنهایی خاص :

حق با سهراب سپهری بود که گفت:
قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب ،
دور خواهم شد از این خاک غریب.

مشابه: