جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته حق غمگین تک بیت حافظ

عکس نوشته حق غمگین تک بیت حافظ:

‏موقعی میتونه دوست داشتنش روبهت ثابت کنه که با وجود اینکه دورش شلوغه همچنان به یاد تو باشه..