جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه خاص دریا مود غمگین

پروفایل پسرانه خاص دریا مود غمگین:

شاید بدترین قسمت لانگ دیستنس اینه که
اونی که دوسش دارید، نه اون قدر بهتون
نزدیکه که قلبتون آروم بگیره و نه اون قدر
دوره که رشته‌های امیدتون پاره شه یه چیزی
تو مایه‌های برزخه.

مشابه: