متن های انگلیسی کوتاه در مورد تنهایی با ترجمه مناسب بیو

متن های انگلیسی کوتاه در مورد تنهایی و تنها بودن با ترجمه و فونت های خاص مخصوص بیو و استوری و وضعیت و پست اینستاگرام تلگرام و .. | | تنهایی تنها یکطرفه تک سینگل تنهای تنهام
نمایش بصورت استوری


- این نیـــز ، بُگـــذَرَد! =
# زندگی کپی
‌ ‌
𖤐⃟💛••●━─ ᵀʰᶤˢ ᵗᵒᵒ ˢʰᵃˡˡ ᴾᵃˢˢ ── ⇆

COPY
38.0K 222.2K فونت Fariba💖
تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور کپی
───• · · · ⌞🌚⌝ · · · •───
ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ COPY
309.9K 2.67M فونت ʜᴏssᴇɪɴ
« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی» # خسته کپی
○━─It's difficult all of things you have in your life just yourself──⇆ COPY
52.7K 615.9K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨

# زندگی # نامردی کپی

ᴅᴏɴᴛ ᴡᴏʀʀʏ ᴀʙᴏᴜᴛ ɢᴏɪɴɢ ᴛʜᴇ
𝗘𝗔𝗥𝗧𝗛 𝗜𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗! ↺

COPY
48.1K 577.2K فونت ☁💕𝑷𝑨𝑵𝑰

دنبال ارامش نگرد، ارامش تو تنهاییه...

کپی

🦄 ⃝ •••ˡᵒᵒᵏ ᶠᵒʳ ᵖᵉᵃᶜᵉ, ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵃˡᵒⁿᵉ...

COPY
42.6K 540.2K فونت śặŋặ
« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! » # خسته کپی
🌨⃤••𝗟𝗢𝗡𝗘𝗟𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗜𝗦 𝗦𝗖𝗔𝗥𝗬
ʙᴜᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ ᴍᴏʀᴇ sᴄᴀʀʏ..! COPY
42.9K 574.0K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
یه جمع ببندي میبیني تنهایي..! # خسته کپی
⠀⠀💜⃤••𝗜 𝗙 𝗬 𝗢 𝗨
ʟᴏᴏᴋ ᴄᴀʀᴇғᴜʟʟʏ ᴜ'ʟʟ ғɪɴᴅ
ᴏᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴜ'ʀᴇ ᴀʟᴏɴᴇ COPY
30.2K 404.8K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
- تنهایی خیلی با ارزشه...! # خسته کپی
●━━━━─ ˢᵒˡᶤᵗᵘᵈᵉ ᶤˢ ʷᵒʳᵗʰʸ ─── ⇆ㅤ COPY
20.5K 275.5K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

# مغرور کپی

♥️ ⃟▬▬▭❰ 𝗔 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗧𝗔𝗥𝗬 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 ❱▭▬▬

COPY
160.7K 2.73M فونت مهیاس


هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره ...

# دلتنگی # عشق یک طرفه کپی


🄽🄴🅅🄴🅁
ʟᴇᴛ ᴍɪssɪɴɢ ᴅᴇᴄɪᴅᴇ ғᴏʀ ʏᴏᴜ
 

COPY
39.7K 840.5K فونت مهیاس
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »
# زندگی کپی
‌ ‌‌ ‌
○━─ ᴸᴼᴺᴱᴸᴵᴺᴱˢˢ ᴹᴬᴷᴱˢ ᵁ ᴮᴵᴳ ──⇆
‌‌‌
COPY
6.8K 153.4K فونت Fariba💖

༺ بهترین چیز (سکوت) است...🕊️🖤 ༻
 

# خسته # سکوت کپی


*◄থৣ The best thing (silence) ...
💖থৣ►

COPY
9.9K 228.9K فونت 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌

# دلتنگی کپی

‌‌‌ ‌‌‌⌜𝗛𝗨𝗚 𝗬𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘𝗟𝗙
ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴀᴅ 🌏⌝
 

COPY
92.0K 2.41M فونت مهیاس
« ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم...! » # خسته کپی
⃟●━─ ‌‌‌‌ᵂᵉ'ʳᵉ ᴸᴼˢᵀ ᴵⁿ ᴼᵁᴿ ᴸᵒⁿᵉˡⁱⁿᵉˢˢ ── ⇆💎 COPY
8.2K 229.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

لبخند بزن؛ هیچ کسی واسش مهم نیست که تو چه حسی داری :)

# انگیزشی کپی

Smile; nobody care how you feel.

COPY
39.2K 1.16M فونت ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ » ⠀ # انگیزشی کپی
     ○━─ᴸᴼᴺᴱᴸᴵᴺᴱˢˢ ᴹᴬᴷᴱˢ ᵁ ᴮᴵᴳ──⇆ ⠀ COPY
1.5K 47.3K فونت Yalda

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن...

# خدا # انگیزشی کپی

𝑮𝒐𝒅 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆... 𝒕𝒓𝒖𝒔𝒕 𝒉𝒊𝒎 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒂𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒎𝒊𝒈𝒉𝒕ꨄ

COPY
21.3K 683.0K فونت nazi
تنها كه باشي خیلي چیزارو میفهمی . . ! # زندگی کپی
You'll understand many Things iF You be alone COPY
493 16.6K فونت 𓅓

و اخرش همه چيزے كه ياد گرفتم اين بود كه چه جورے تنهایے قوے باشم

کپی

𖤐⃟🐺••And in the end all I learned was how to be strong alone

COPY
12.5K 444.5K فونت Atih

این نیز بگذرد ... مانند همیشه

# خسته # سکوت # حقیقت کپی

Let this pass too ... as always

COPY
4.7K 171.8K فونت دل شکسته:)

تنهاتر از آنم ڪه به دادم برسند ‌!
‌‌‌

کپی

🐼

‌‌ 🅘'🅜 🅢🅞 🅛🅞🅝🅔🅛🅨
ɪ ʜᴀᴠᴇ ɴᴏ ᴏɴᴇ ᴛᴏ ʜᴇʟᴘ ᴍᴇ

 

COPY
43.2K 1.61M فونت مهیاس

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی کپی
ᵂᵉ'ʳᵉ ᴸᴼˢᵀ ᴵⁿ ᴼᵁᴿ ᴸᵒⁿᵉˡⁱⁿᵉˢˢ
COPY
3.6K 136.7K فونت Fariba💖


اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!

# دلتنگی # دروغ # سکوت کپی


𝗗𝗘𝗔𝗧𝗛 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗘
ᴏᴠᴇʀᴅᴏsᴇ ʙʏ ᴛʜɪɴᴋɪɴɢ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ

COPY
93.7K 3.56M فونت مهیاس
بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت کپی
🖤⃟ ••Acı çekmekten daha kötüsü, acını kimseye anlatamamaktır COPY
12.3K 488.6K فونت Nilii
لبخند بزن، چون هیچڪس اهمیتے نمیده تو چه حسے داری!😉 # زندگی # بی تفاوت کپی
Sᴍɪʟᴇ. Nᴏ ᴏɴᴇ ᴄᴀʀᴇs ʜᴏᴡ ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ. COPY
8.2K 326.6K فونت S.H.N
مال من باش ڪه شدم خسته از این تنهاییا ...🙂🥀 # دوستت دارم # عشق یک طرفه کپی
𝐵𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑒 𝐵𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝐼'𝑚 𝑇𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑂𝑓 𝐵𝑒𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑙𝑜𝑛𝑒! COPY
29.9K 1.25M فونت admin
اگه می‌خوای قوی باشی، یاد بگیر که از تنها بودن لذت ببری # زندگی کپی
If you want to be strong, learn to enjoy being alone. COPY
4.6K 192.9K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
تمام تنهایی