بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی | تاو بیو

بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی

بیو عصبانی, بیو مغرورانه, بیو تلگرام,بیو اینستاگرام,وضعیت کوتاه,متن کوتاه,بیو های جدید داخل تاو بیو| استاتوس کوتاه عصبانی | بیو عصبانی

بیو پرو بیو اعصاب بیو حرص درار بیو نفهمی

بیو تنفر بیو دهن سرویس کن بیو دعوا بیو دندان شکن

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

378 119,779

دمی که جنگیدن بلد نیست
به بدبختیاش میگه: " قسمت "

414 163,218

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

#باران
611 225,298 motahareh

‏واسه یه اشخاصی وقت می‌گذاریم که پدرو مادرشون برای تربیتشون وقت نگذاشتن:/

#مادر
1,080 481,738

اسکار بدترین ویژگی اخلاقی میرسه به نمک نشناسی!

870 482,126

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

424 284,131

نمیدانم این روز ها تاوان چ چیزی را میدهم ولی خوب میدانم آن چیزی ک من میخواستم نبود

368 319,951