بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی | تاو بیو

بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی

بیو عصبانی, بیو مغرورانه, بیو تلگرام,بیو اینستاگرام,وضعیت کوتاه,متن کوتاه,بیو های جدید داخل تاو بیو| استاتوس کوتاه عصبانی | بیو عصبانی

بیو پرو بیو اعصاب بیو حرص درار بیو نفهمی

بیو تنفر بیو دهن سرویس کن بیو دعوا بیو دندان شکن

تلاش نکن واسه داشتن کسی که همه داشتنش..!

Don't try to have someone that everyone has/her..!

164 25,141 :-)

بهترین انتقام اینه که هیچ اهمیتی ندی.

#انتقام

The best revenge is not giving a shit.

3,159 490,777

بعضی وقتا لازمه ک بشنوی مشترک مورد نظر آشغال میباشد

18 3,388 nafas

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

#سیگار

The bitter scene of a girl is that she can't calm down with ciggrate or even crying.

4,252 716,358

‏ميگذره ولي ردش ميمونه...

1,228 249,538

با کسی باش که اگه ۱۰۰ نفر رفتن و بدتو بهش گفتن بگه عیب نداره خودم بهش گفتم بد باشه...:)🥀

632 118,860

مثل سیگار نصفه افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود …

#سیگار
45 9,111 SAM

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

2,269 473,156

تو را چه غم كه شب ما دراز ميگذرد،
كه روزگار تو در خواب ناز ميگذرد...

264 59,279

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

886 221,385

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود ...... ✨

914 213,753

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

#لاتی
840 222,719

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه...

#لاتی
1,570 396,087

هیچوقت دم ادمایی نباش که واست دم دراوردن

101 25,689 Sara

اَگِع مَطرَح شُدی طَراحِت مَن بودَم):

1,513 375,871 MOHADESE_BIBER
نُِمَِیَِتَِوَِنَِنَِ بٌِهَِشَِ بَِرَِسَِنَِ مَِیَِگَِنَِ جَِنَِدَِسَِ بَِچَِهَِ کَِوَِنَِیَِاَِیَِ پُِرَِ اِدٌِعٌِاً¤_¤
1,304 351,327

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

720 210,116
من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜
2,156 590,085 Anita_eblis1
من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر
904 258,357 کارو رسولی

99% مواقع پشت هر سگ شدنی یه دلتنگی وجود داره..!

#دلتنگی
1,878 582,198

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

587 173,089

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

396 114,242

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

422 146,994

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

570 198,122

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

639 183,959