جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ميگم مر30
به زبون رو30
بهش بر30
با كمپر30
آخه نف30
نگي به ک30
منو ميبو30 ؟
اگه نبو30
خيلي لو30
اگه ببو30
خيلي ملو30
حالا ميبو30؟
😂😂😂😂️
5.0
#طنز #شاد
درسته که میخندم...
ولی هیچوقت خوشحال نبودم:)🖤
🖤(:...𝓘𝓽'𝓼 𝓽𝓻𝓾𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓘 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱, 𝓫𝓾𝓽 𝓘 𝔀𝓪𝓼 𝓷𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓱𝓪𝓹𝓹𝔂

5.0
#غمگین #دلتنگی

بالاخره‌میرن‌اَبراکنار . . !

‌‌‌▁▁▁▁▁❬🌚͜͡⚡❭▁▁▁️
5.0

●━─ ᴳᴼᴼᴰ ᴰᴬᵞˢ ᵂᴵᴸᴸ ᶜᴼᴹᴱ ─⇆
#غمگین #حقیقت
درود
عیدتون پیشاپیش مبارک🖇♥️
سال پر موفقیت و پر ارامش و پر از سلامتی و..... رو همراه خانواده هاتون داشته باشید🦋💛
Happy New Year𝟭𝟰𝟬𝟮️
5.0
#مناسبتی #عید
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی ه‍‌م ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ی‍‌ای خ‍‌ودش‍‌و داره م‍‌ث‍‌ل ب‍‌غ‍‌ض ن‍‌ص‍‌ف ش‍‌ب ؛🙂💔️
5.0
#غمگین #تنهایی #حقیقت
من پُرم از تو
- از تويی كه نبايد بهت فكر كنم،
- از تويی كه نبايد در موردت حرف بزنم،
- از تويی كه يک سكوت بی‌رحمی و مثل غريبه ها از كنارم رد می‌شی .
من پُرَم از تو ، از تويی كه نيستی ...
+ بعضی وقت‌ها يک‌جوری دلتنگ می‌شی كه از خودت بدت مياد.
به اين فكر می‌كنی كه تا كجا می‌شه اولويت يه نفر نبود ! 🖤️
5.0
#غمگین #جدایی #دلتنگی #خاطره
رفتی که چی رو ثابت کنی!
که بگی خیلی قوی ای!
که بگی خیلی مغروری!
یا اینکه بگی خیلی مَردی!
باشه قبول من باختم!
برگرد نامرد ، سخته بی تو :)💔️
5.0
#غمگین #نامردی #ادبی

پ‍‌س‍‌را رو #م‍‌س‍‌ت ک‍‌ن‍‌ی‍‌د دخ‍‌ت‍‌را رو #ع‍‌ص‍‌ب‍‌ی
ه‍‌رچ‍‌ی ت‍‌و دل‍‌ش‍‌ون‍‌ه رو ب‍‌ه‍‌ت‍‌ون م‍‌ی‍‌گ‍‌ن . . . !️
4.9
#غمگین #خیانت #خسته


زِندِگیح مِص یِح دَفتَر نَقاشیحِ کِح عَ پاکُن خَبَری نیست
5.0
#شاخ #حقیقت
انقدر اذیـتـم نکـنید من کسیو ندارمـ هوامو داشتهـ باشهـ:) ️
5.0
Don't hurt me so much, I don't have anyone to care for me :)
#غمگین #تنهایی #متفرقه
من تورو اندازه‌ی خوشگلی ماه دوصت دارم
من تورو اندازه‌ی همه‌ی قلب‌های تو دنیا دوصت دارم
من تورو اندازه‌ی نفس‌هات دوصت دارم
خلاصه ک خعلی دوصتت درم بیب ❤️️
5.0
#عاشقانه #دوستت دارم
فروغ فرخزاد چه قشنگ میگه :
اما تو تغییر نکن! تو باش...
و نشان بده، آدمیت هنوز نفس میکشد...🌿🤍️
5.0
#مهربانی #ادبی
خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی #دل‍‌م م‍‌ی‍‌خ‍‌واد #واس‍‌ه ی‍‌ه دق‍‌ی‍‌ق‍‌ه #ب‍‌م‍‌ی‍‌رم ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌م #اول‍‌ی‍‌ن ق‍‌ط‍‌ره #اش‍‌ک از #چ‍‌ش‍‌م ک‍‌ی م‍‌ی‍‌اد
🖤🦋️
5.0
#غمگین #دخترانه #حقیقت
زِندِگیمون شُدِه خَندِه هایِ مَصنوعی...
لا بِ لای دَردایِ واقِعی:)!🖤️
5.0
𝓞𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻
𝓑𝓮𝓼𝓲𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓵 𝓹𝓪𝓲𝓷 :)!🤍
#غمگین #حقیقت