متن کوتاه انگیزشی / بهترین متن های کوتاه انگیزشی مناسب بیو و کپشن و.. | تاو بیو

متن کوتاه انگیزشی مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام یا کپشن های شما / صدها متن کوتاه انگیزشی گلچین شده از هزاران تکست کوتاه انگیزشی از بزرگترین سایت متن کوتاه و بیو ایران / تاو بیو

لبخند بزن؛ هیچ کسی واسش مهم نیست که تو چه حسی داری :)

#انگیزشی

Smile; nobody care how you feel.

382 9,076 ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱

#انگیزشی

Dᴏɴ'ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs..

7,649 249,766

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

#انگیزشی

вαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ..

1,138 48,341

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨

#انگیزشی

The moon can't be yours, if you fear the height of the sky!

6,799 278,735

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

#انگیزشی

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

5,668 249,670

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

#انگیزشی
587 35,023

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

#انگیزشی

“my life is what I'm fighting for”
 

3,570 190,204

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨

#انگیزشی

Taub wen du gute Wü
unsche sagst•-•🌈🐬

3,337 180,151

قهرمان خودت باش'

#انگیزشی

be your own hero'

5,946 319,527 lara

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

#انگیزشی

sᴛᴀʏ ғᴏᴄᴜsᴇᴅ ᴏɴ ʏᴏᴜʀ ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴇᴠᴇɴ ɪғ ʏᴏᴜʀ ᴘᴀᴛʜ ᴍᴀʏ sᴇᴇᴍ sᴛᴏʀᴍʏ ᴛᴏᴅᴀʏ..

3,930 249,574

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

#انگیزشی
450 34,849
‌ هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ.... رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈
#انگیزشی
2,884 189,466 حدیثہہہ⍡۞⿸҈⛕×⃞⃝⃟

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨

#انگیزشی
442 34,872

آسون میگذره سختیا پس بیخیال بد یختیا👊🏻

#انگیزشی
29 1,988 یاس

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

#انگیزشی

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

11,669 865,528

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

#انگیزشی
464 34,960

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

#انگیزشی

Your life exactly begins from the moment that other people's words isn't important for you..

6,434 525,747

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده :)

#انگیزشی
2,601 223,475

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے...

#انگیزشی

When you realize Your worth you'll stop giving people Discounts

3,253 267,426 м⒠ℓЇKαٖٖٖٖٓ

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

#انگیزشی
407 43,461