ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

1,497 560,133 فاتمح

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

25,986 2,181,192 مهدیه
من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد.....
8,577 1,140,030 イłム
من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜
4,490 1,284,142 Anita_eblis1

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

3,750 821,361 Mallake insta
فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛ که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم فقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![
2,118 665,328 no name
من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر
1,540 588,085 کارو رسولی

من همون دختریم 😊که وقتی تو کوچه خیابوناراه میرم‌ نمیگن این بامن بود🤐میگن کاااش بامن بود🤪😁بحله بحله مااینیم😜

#مغرور #دختر
4,763 260,132