گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

#ادبی
469 158,574

مراقب من باش...
از من،
فقط تو مانده ای...

804 242,112

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم..

#ادبی
555 169,883

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

698 225,923

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو

#ادبی
1,540 256,603

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

999 297,628

در دلم
بنشسته‌ای
بیرون میا...
 

227 60,352

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟

#ادبی
1,705 465,223

معشوقه به سامان شد
تا باد چنین بادا… 

327 153,324

محو چشمانِ تو بودم...
که به دام افتادم!

367 152,083

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو :)

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

831 251,043

جوونیم رفته به باد
فدا سرت حله چشات

186 61,344

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

424 284,161

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

542 211,090

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ

#ادبی
495 138,563

نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود...

#ادبی
467 80,908 h.sabet

تا تو نكوتر ميشوي من مُبتلا تر ميشوم

226 45,319 h.sabet

رَوا بُوَد كه چِنين بى حساب دل بِبَرى ؟

#ادبی
484 81,300 سعدی

گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من

160 47,589

نیست در این شهر نگاری که دل ما را ببرد

#ادبی
562 163,882 علی امیری

خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید:آمدی وَه که چه مشتاق و پریشان بودم

147 47,034

می کِشَمَت سوی خویش این کِش قَلبِ ماست قَلبِ تو اَگه آهَن اَست قَلبِ من آهَنرُباست

272 55,309 Mrym

آنقدر شعر مرا خواندی و گفتی احسنت فکرت افتاد که شاید تو دلیلش باشی؟

361 72,363 فائزه موسوی
به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم
117 29,696 دلبر او

دنیا همه شعر است به چشمم اما شعری که تکان داد مرا چشم تو بود.☺

378 63,791 دخترک