گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

#ادبی #پدر
658 212,754

مراقب من باش...
از من،
فقط تو مانده ای...

1,280 494,604

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم..

#ادبی
662 223,692

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

990 401,371

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو

#ادبی
2,098 318,664

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

1,733 650,177

در دلم
بنشسته‌ای
بیرون میا...
 

321 72,245

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟

#ادبی
2,305 840,559

معشوقه به سامان شد
تا باد چنین بادا… 

414 209,096

محو چشمانِ تو بودم...
که به دام افتادم!

557 207,327

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو :)

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

1,136 337,227

جوونیم رفته به باد
فدا سرت حله چشات

243 71,996

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

681 402,354

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

796 317,608

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ

#ادبی
727 190,552

نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود...

#ادبی
621 99,621 h.sabet

تا تو نكوتر ميشوي من مُبتلا تر ميشوم

351 60,381 h.sabet

رَوا بُوَد كه چِنين بى حساب دل بِبَرى ؟

#ادبی
667 100,220 سعدی

گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من

221 61,307

نیست در این شهر نگاری که دل ما را ببرد

#ادبی
798 226,062 علی امیری

خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید:آمدی وَه که چه مشتاق و پریشان بودم

232 60,674

می کِشَمَت سوی خویش این کِش قَلبِ ماست قَلبِ تو اَگه آهَن اَست قَلبِ من آهَنرُباست

419 75,307 Mrym

آنقدر شعر مرا خواندی و گفتی احسنت فکرت افتاد که شاید تو دلیلش باشی؟

495 91,157 فائزه موسوی
به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم
169 40,820 دلبر او

دنیا همه شعر است به چشمم اما شعری که تکان داد مرا چشم تو بود.☺

577 85,329 دخترک