گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

#ادبی #پدر
1.4K 351.1Kفونت

مراقب من باش...
از من،
فقط تو مانده ای...

2.4K 1.14Mفونت

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم..

#ادبی
890 349.1Kفونت

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

1.6K 820.3Kفونت

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو

#ادبی
3.2K 445.1Kفونت

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

3.7K 1.71Mفونت

در دلم
بنشسته‌ای
بیرون میا...
 

438 89.6Kفونت

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟

#ادبی
3.5K 1.70Mفونت

معشوقه به سامان شد
تا باد چنین بادا… 

629 342.6Kفونت

محو چشمانِ تو بودم...
که به دام افتادم!

896 329.5Kفونت

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو :)

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

1.8K 583.1Kفونت

جوونیم رفته به باد
فدا سرت حله چشات

364 89.0Kفونت

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

1.4K 693.3Kفونت

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

1.4K 697.1Kفونت

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ

#ادبی
1.3K 309.6Kفونت

نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود...

#ادبی
800 120.8Kفونت h.sabet

تا تو نكوتر ميشوي من مُبتلا تر ميشوم

558 83.2Kفونت h.sabet

رَوا بُوَد كه چِنين بى حساب دل بِبَرى ؟

#ادبی
882 123.8Kفونت سعدی

گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من

350 87.1Kفونت

نیست در این شهر نگاری که دل ما را ببرد

#ادبی
1.3K 370.6Kفونت علی امیری

خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید:آمدی وَه که چه مشتاق و پریشان بودم

343 85.8Kفونت

می کِشَمَت سوی خویش این کِش قَلبِ ماست قَلبِ تو اَگه آهَن اَست قَلبِ من آهَنرُباست

641 105.7Kفونت Mrym

آنقدر شعر مرا خواندی و گفتی احسنت فکرت افتاد که شاید تو دلیلش باشی؟

683 115.2Kفونت فائزه موسوی
به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم
238 57.1Kفونت دلبر او

دنیا همه شعر است به چشمم اما شعری که تکان داد مرا چشم تو بود.☺

844 111.2Kفونت دخترک