گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

#ادبی
319 79,694

مراقب من باش...
از من،
فقط تو مانده ای...

455 114,887

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم..

#ادبی
437 92,118

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

462 119,985

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو

#ادبی
706 107,473

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

448 114,795

در دلم
بنشسته‌ای
بیرون میا...
 

145 43,944

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟

#ادبی
931 150,142

معشوقه به سامان شد
تا باد چنین بادا… 

212 74,566

محو چشمانِ تو بودم...
که به دام افتادم!

171 72,730

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو :)

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

485 133,086

جوونیم رفته به باد
فدا سرت حله چشات

116 43,808

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

160 112,505

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

333 107,920

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ

#ادبی
265 61,935

نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود...

#ادبی
217 39,582 h.sabet

تا تو نكوتر ميشوي من مُبتلا تر ميشوم

109 24,614 h.sabet

رَوا بُوَد كه چِنين بى حساب دل بِبَرى ؟

#ادبی
204 36,862 سعدی

گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من

76 25,160

نیست در این شهر نگاری که دل ما را ببرد

#ادبی
318 73,648 علی امیری

خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید:آمدی وَه که چه مشتاق و پریشان بودم

76 24,941

می کِشَمَت سوی خویش این کِش قَلبِ ماست قَلبِ تو اَگه آهَن اَست قَلبِ من آهَنرُباست

123 28,649 Mrym

آنقدر شعر مرا خواندی و گفتی احسنت فکرت افتاد که شاید تو دلیلش باشی؟

173 36,459 فائزه موسوی
به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم
52 11,816 دلبر او

دنیا همه شعر است به چشمم اما شعری که تکان داد مرا چشم تو بود.☺

68 14,022 دخترک