شعر کوتاه برای بیو | شعر برای بیو تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

شعر کوتاه برای بیو | شعر برای بیو تلگرام و اینستاگرام

شعر کوتاه برای بیو تلگرام و اینستاگرام | شعر های کوتاه فارسی بیو | شعر کوتاه انگلیسی بیو | استاتوس و وضعیت | وضعیت کوتاه و متن کوتاه | تکست شعر کوتاه برای بیو تلگرام و اینستاگرام | شعر های کوتاه فارسی بیو | شعر کوتاه انگلیسی بیو | استاتوس و وضعیت | وضعیت کوتاه و متن کوتاه | تکست

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند"بگذاربمانندب خماری ک زماهیچ ندانند!!

335 22,401 𝑗𝑎𝑣𝑎𝑑

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو ...♡ (مولانا)

#ادبی
796 61,170 Anahita

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،....💫❤️

#ادبی
651 61,168 Vidaaaaa

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.

#ادبی
1,418 123,535

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه ی هیچ...

#ادبی
918 84,396

این قافله عمر عجب میگذرد ...

#ادبی
661 62,273

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند... #شاملو

#ادبی
244 24,977 *Mohadese*

غصه ها فانی و باقی همه زنجیر به هم
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

#ادبی
867 88,207

گویند سرانجام ندارید شما ماییم ک بی هیچ سرانجام خوشیــم

#ادبی
289 34,473 Niaz

آشفته دلان را هوس خواب نباشد .....

#ادبی
736 95,609 h.sabet

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟

#ادبی
737 98,771

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو

#ادبی
513 69,463

بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟/بگفت آنگه ک باشم خفته در خاک

#ادبی
55 8,459 پارمیدا

⚫️نادان کتاب دید خیال کرد عالم است
نادان به کشتی نشست پنداشت ناخداست⚫️

#ادبی
602 87,553

دوست دارم از این پس ...تمام ماجرا تو باشی....

#ادبی
51 7,755 مرتضی حسنی

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

107 17,495

آنقدر شعر مرا خواندی و گفتی احسنت فکرت افتاد که شاید تو دلیلش باشی؟

125 23,565 فائزه موسوی

سراپا اگر
زرد و پژمرده‌ایم
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم...

#ادبی
356 56,232

نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود...

#ادبی
144 23,626 h.sabet

باش با من که همه رهگذران میگذرند).

56 10,257 ghazal


درد دارد که کسی باعث دردت باشد
که تو از درد دلت با دل او حرف زدی

#ادبی
148 26,278

هِزار و یک شَب خیال بافتم؛... از تویی که یک شب نداشتمت !♥

#ادبی
90 18,042 *Mohadese*

ما بع دریا حکم طوفان میدهیم دست بر قلم کنیم کل شهر را میدریم:)

#ادبی #دریا
140 23,623 no name

دل که رنجد از کسی خرسند کردن مشکل است...🍁💫❤️

#ادبی
92 16,342 Vidaaaaa

پاییز در برگ های خشکیده اش، شعر را  محصور می‌کند 🍂

#ادبی
381 64,123