بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و.. | تاو بیو

بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو

دارا که باشی سارا خودش میاد 👹💪

131 19,627 👹👑.ҡɨռɢ.👑👹

این قانون زندگی منه بودی نوش...نبودی فراموش✋💛

117 16,993 Y
اول از همه خدامــــــــه🙏چون همیشه باهامـــــه👫 دوم از همه غرورمــــــه😏 چون همه وجودمـــــه💀
#لاتی
542 86,262 نیلــــــــــ❤و
من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)
99 14,937 Crazy Lovely

نیازی به پرواز نی همین پایین بالاjر از خیلیام

95 15,377 رویا
غرورم مانندامپراطوری بزرگ که حتی تکه کوچکی ازبناش صرف آدم های کم ارزش نمیشه پس اگه هنوز بهت پیام میدم وحالتومیپرسم بِدُون قاطی آشغالا نیستی
65 10,668 MOHSEN

وقتی ندارم که با آدما و ذهنیت های کوچیک بجنگم.

134 20,223 M.A
👑من شاهم تویه تیکه ازالماسمی😈
104 16,137 ولیدا

ما رو به جلو زندگی میکنیم اما رو به عقب میفهمیم:)

109 16,817 Y

همه جوره با هر ماشین حسابی حساب کنی من king ام.

455 85,739
فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛ که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم فقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![
466 74,737 no name

شاخ نبودم چون گاو نیستم

58 8,901 Aylar

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

149 24,460 #...mobina...#

مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

135 20,869 Arez

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه...

#لاتی
666 113,739
من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜
495 86,470 Anita_eblis1

ما نخواستیم شاخ بشیم ولی ی کاری کردن لات بشیم😏😏😏

#لاتی
109 16,550 Hosein

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست......بخند👣💙

90 15,961 mahdieh
من هرکسی نیستم ک هرکسی بیاد سمتم دوستان😎😏
59 10,154 Mõhămmāđ
کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد، تا من با خودم گپی بزنم…
70 13,521 no name
بعضیا هیچوقت گرسنه نمیمونن چون همیشه حسرت مارو میخورن👑
54 9,546 Saba adavi

نیازی به پرواز نیست همین پایین از خیلیا بالاترم...

57 10,395 Ali

ما بع دریا حکم طوفان میدهیم دست بر قلم کنیم کل شهر را میدریم:)

#ادبی #دریا
213 38,803 no name

واسه کسی شاخ نشدم ولی شاخ در اوردم از شاخ شدن بعضی ها

25 4,731 حسین

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

456 87,345 فاتمح
شاخ انگلیسی