بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و.. | تاو بیو

بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ
I ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴇᴄʀᴇᴛs..

11,409 397,920

(آرِِِزوهای شُُُما🌈💫..... ♡ کََفِِِِ خاطِِراتِِِ ماست*😹🙌🏻

821 34,267

اَ دَریا یاد گِرِفتَم اَذیَتَم کُنی غَرقِت کُنَم🤟🏻😏

2,111 98,316 Negin

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

5,369 272,428

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم :) 🖤🥀

4,566 253,896

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻

#لاتی
3,431 194,301

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿

#لاتی
4,301 253,895

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن :)

#دوستت دارم

Everybody ain't your friend they're just scared to be your enemy.

5,557 329,209

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞

#لاتی
4,257 253,020

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

La lune est toujours seule

3,942 249,407

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

2,935 206,455

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

#انگیزشی

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

12,674 964,690

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀

#مغرور
2,824 196,409

من همینم که هستم

i am that i am

6,509 475,713 Coco

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

i’m saving myself for someone who is praying to be with me forever∝✨

8,321 649,770

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

4,758 390,767

رًّلَّ چیـــسًّتُّ؟؟ رًّاٍّبّْطَّـهّْ مُّجٍّاٍّزَی بّْـیـنِّ دٌّو اٍّسًّگــلَّ کِ فّْـک مُّیکنِّنِّ قِّـرًّاٍّرًّهّْ اٍّزَدٌّواٍّجٍّ کـنِّنِّ😹✨🚧🌿🍻🚶🏿‍♀

#عشق یک طرفه
1,374 119,449 سارینا

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها :) ♡

#خدا #لاتی
1,685 136,515

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))

#دوستت دارم

𝖎 𝖆𝖒 𝖋𝖗𝖔𝖒 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖓𝖊𝖘 𝖎𝖋 𝖎 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚, 𝖙𝖍𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖑𝖉 𝖇𝖊𝖈𝖔𝖒𝖊𝖘 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖑𝖔𝖗𝖉.

7,852 640,024
مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘
#لاتی
431 35,658 Hassan

دنبال عیب میگردی؟ به جای ذره بین یه آینه بگیر دستت😂✌💛

455 37,955 Y
⃟مٓح بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون 😹🗑🇺🇸
1,428 116,803 ramtin

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

2,537 230,509 مهدیه
ی مُشت لَجَن بآ من لَجَن👽🤟🏿
#لاتی
495 42,196 N😍

هَرجور بآهات بودَن... بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸

#لاتی
1,764 152,125
شاخ انگلیسی

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(/home/sitedesi/taw-bio.ir/storage/framework/sessions/l1AkOq7RwiLGyjvF4sy0bRGlpUmdgCSyDXP7gROu): failed to open stream: Disk quota exceeded

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(/home/sitedesi/taw-bio.ir/storage/framework/sessions/l1AkOq7RwiLGyjvF4sy0bRGlpUmdgCSyDXP7gROu): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/sitedesi/taw-bio.ir/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sitedesi/taw-bio.ir/storage/framework/sessions/l1AkOq7RwiLGyjvF4sy0bRGlpUmdgCSyDXP7gROu', 'contents' => 'a:5:{s:6:"ipinfo";s:4:"null";s:6:"_token";s:40:"fjlwBDswmynIsS7nvmZ1ZtpqKxgHZ1InUCaFZcsD";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://taw-bio.ir/category/Horn";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1586501107;s:1:"c";i:1586501107;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/sitedesi/taw-bio.ir/storage/framework/sessions/l1AkOq7RwiLGyjvF4sy0bRGlpUmdgCSyDXP7gROu', 'a:5:{s:6:"ipinfo";s:4:"null";s:6:"_token";s:40:"fjlwBDswmynIsS7nvmZ1ZtpqKxgHZ1InUCaFZcsD";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://taw-bio.ir/category/Horn";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1586501107;s:1:"c";i:1586501107;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/sitedesi/taw-bio.ir/storage/framework/sessions/l1AkOq7RwiLGyjvF4sy0bRGlpUmdgCSyDXP7gROu', 'a:5:{s:6:"ipinfo";s:4:"null";s:6:"_token";s:40:"fjlwBDswmynIsS7nvmZ1ZtpqKxgHZ1InUCaFZcsD";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://taw-bio.ir/category/Horn";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1586501107;s:1:"c";i:1586501107;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('l1AkOq7RwiLGyjvF4sy0bRGlpUmdgCSyDXP7gROu', 'a:5:{s:6:"ipinfo";s:4:"null";s:6:"_token";s:40:"fjlwBDswmynIsS7nvmZ1ZtpqKxgHZ1InUCaFZcsD";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://taw-bio.ir/category/Horn";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1586501107;s:1:"c";i:1586501107;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 62